2020 tavaszán két kérdőívet állított össze a HPC Kompetencia Központ. Az első kérdőívben a már meglévő felhasználóinkat (főként akadémiai felhasználók), míg a második kérdőívvel azokat szólítottuk meg akik még nem tartoznak az aktív HPC felhasználóink közé, az akadémiai és ipari szereplőket is beleértve.

A meglévő felhasználók esetében kérdőív 23, míg a potenciális felhasználók esetében 13 kérdésből állt; egyes kérdések pontosító alkérdéseket is tartalmaztak. A kérdőívet 129 meglévő és 250 potenciális felhasználó töltötte ki hiánytalanul. A kérdőív több mint 1300 címzettnek küldtük ki. A kérdések kitértek az általános HPC felhasználás aspektusaira, a hardveres és szoftveres igényekre és a tájékoztatással, képzéssel kapcsolatos visszajelzésekre. A HPC Kompetencia Központ a felmérések eredményeit összesítette, azokat lehetőségei szerint beépíti a tevékenységei és a tervezés során.

Testről és lélekről – avagy hardver és szoftver

Az elégedettséget mérő adatokból jól látszik, hogy a meglévő felhasználók jelentős része a beküldött jobok futtatása előtti várakozási idővel nem egészen elégedett. Ez egy elég erős indikátor arra nézve, hogy a jelenlegi hardverkapacitás bővítésre szorul.

Külön kitértünk arra, hogy a hardveres oldalon mi az a terület, amit felhasználóként fejlesztenének. Ezek közül a jobb rendelkezésreállást jelölték be a legtöbben (hardveres bővítés, amellyel kisebb mértékű leállás mellet tudnánk szolgáltatni), továbbá a CPU-teljesítményt, valamint a memória mennyiséget emelték ki a felhasználóink. A negyedik legfontosabb a nagyobb háttértár, majd ezt követően a GPU-teljesítmény. Ezen adatok alapján a felhasználók jelentős része főleg CPU intenzív szoftvereket futtat. Az eredmények alapján a CPU-teljesítmény az egyik kiemelten fontos fejlesztési terület, de a GPU-k bevonása a tudományos számításokba sem elhanyagolható az eredményektől függetlenül (egyre több szoftver támogatja a GPU offloadot, ezzel gyorsítva a számításokat).

A szoftveres igényeket a már meglévő felhasználók körében mértük fel. Kiemelten fontosnak tartják a szoftverek telepítésében való segítségnyújtást, ami már eleve része az irodánk mindennapjainak. Itt fontos megjegyezni a HPC-kre telepített és használt szoftverek frissebb változatainak installálását, akár preventív jelleggel, akár felhasználói kérésre. A dedikált erőforrások biztosítását is aránylag fontosnak tartották a kérdőívet kitöltők. Ebben az esetben érdemes olyan partíciók kialakításán gondolkozni, amelyekkel az ilyen jellegű speciális igényeket tudjuk kiszolgálni (pl.: nagyobb memóriával, más vagy erősebb GPU-val rendelkező partíció leválasztása, esetlegesen nagyobb wall-time beállítással rendelkező partíció kialakítása).

Szoftverek területén jól látszik, hogy a legnagyobb felhasználási területe a kémiai, kvantumkémiai, illetve molekuladinamikai szimulációs programoknak van (AMBER, ADF, Gaussian, CHARMM), amely jól tükrözi, hogy a legtöbb felhasználónk kémia, fizika területen dolgozik. Fontos fejleszteni továbbá az ezekhez a programokhoz használt tudományos könyvtárak, valamint a fordításhoz használt GCC, Intel compiler, MKL és egyéb kódoptimalizálók, valamint könyvtárak frissen tartását is. A felmérés alapján az adatok vizualizációját segítő szoftverek újabb változatainak telepítése is fontos szempont bizonyos felhasználók számára.

HPC a köztudatban – a tájékoztatás szerepe

A jelenleg még nem felhasználók körében végzett felmérés alapján látható, hogy sokan rendelkeznek olyan kutatási projekttel, amelyhez igénybe tudnának venni nagy teljesítményű számítási kapacitásokat. Ezt azonban azért nem tették még meg, mert nincsenek tisztában azzal, hogyan lehetséges; nem tudják mennyibe kerül, egyes esetekben pedig azért, mert egyáltalán nem hallottak még a HPC erőforrásokról.

A tájékoztatás és különféle platformokon való információk közzététele/fejlesztése ilyen módon nagyobb hangsúlyt kell kapjon a jövőben. Ezen kérdőív résztvevői főleg online tananyagokból és videókból, majd dokumentációkból, végül ismeretterjesztő dokumentumokból tájékozódnának. Ezek alapján létre kell hoznunk egy olyan online platformot, amiben az összes ilyen jellegű anyag megtalálható, és könnyedén hozzáférhető. Ezen kitöltők fontosnak tartják továbbá a rövid várakozási időt és a nagy rendelkezésre állást, ami még inkább indokolttá teszi az említett hardveres erőforrások további bővítését a jövőben.

A már meglévő felhasználók visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek nagy része szívesen bekapcsolódna a HPC szakmai közösség munkájába. Preferáltan workshopok, illetve webináriumok keretében valósulhatna meg az effajta együttműködés. Továbbá azt is visszaigazolták a válaszadók, hogy kulcsfontosságú az online oktatási anyagok (videós tartalmak, írott know-how-k) fejlesztése és közzététele.

 A részletes kiértékelések a lenti hivatkozásokra kattintva érhetőek el:

Köszönjük az értékes visszajelzéseket, igyekszünk reagálni ezekre a munkánk során!