A „HPC-felhasználói támogatás” (eredeti angol terminológia: HPC user support) a HPC Kompetencia Központ azon tevékenységeit foglalja össze, amik a szuperszámítógépeket használók vagy használni kívánók számára biztosítanak gyakorlati, szakmai segítséget. A „HPC-felhasználói támogatásnak” tehát nem része az általános HPC-ismeretterjesztés, -oktatás és –képzés, ami egy külön tevékenységi ága a Kompetencia Központnak.

A felhasználói támogatás kulcsfontosságú, mert a szuperszámítógépek nagyon komplex műszaki rendszerek, ezért a hatékony használatuk sok speciális ismeretet igényel. A felhasználók jelentős hányada nem informatikai szakember, így nem várható el tőlük, hogy a birtokukban legyen minden, az eredményes használatot biztosító ismeret és tapasztalat.

Itt kap szerepet a felhasználói támogatás: az alkalmazási projekt megtervezésétől kezdve, a megfelelő megoldások kiválasztásán és implementálásán keresztül, egészen az eredményes futtatásokig minden fázisban segíti a felhasználót. A felhasználók így a tudományos, szakmai feladataikra koncentrálhatnak, a HPC, mint segédeszköz használatának részleteiben való elmerülés helyett.

A nemzetközi gyakorlatra alapozva a KIFÜ HPC KK 5 szintet definiál, melyek a felhasználó elvárási szintje szerint vehetőek igénybe. A piramis csúcsa felé haladva egyre magasabb szintű, és egyre speciálisabb szaktudást igénylő szolgáltatásokat biztosít a HPC KK a felhasználók számára.

Az 1. és 2. szint (alapszintű támogatások) a HPC-erőforrások igénylésével, a fizikai hozzáféréssel, az alapszintű funkciók használatával, illetve az ügykezeléssel, adminisztrációval kapcsolatos segítséget jelentik.

A 3. szint (standard felhasználói támogatás) a szuperszámítógépes erőforrások használata során leggyakrabban felmerülő kérdések szakszerű megválaszolását és az esetleges műszaki problémák megoldását biztosítja.

A 4. és 5. szintű (kiemelt) szolgáltatások a kimagasló szakértelmet igénylő, általában felhasználásiterület-specifikus, komplex támogatást jelentik. Ezt a HPC Kompetencia Központ specialistái (HLST – High Level Support Team) biztosítják, szükség esetén huzamosabb ideig is szorosan együttműködve a felhasználóval.

1. szint – Általános (nem technikai jellegű) ügykezelés

Ezek azok a szolgáltatások, amik nincsenek szoros kapcsolatban a szuperszámítógépek tényleges használatával, azaz a számolásos munkával. Ide tartozik minden, a tényleges használatot megelőző, vagy közben felmerülő kérdés.

A legelső és legfontosabb: megkeresni és tájékoztatni a jövőbeli felhasználókat arról, hogy milyen szuperszámítógép-erőforrások állnak rendelkezésükre és hogyan kaphatnak hozzáférést. Célszerűen – a használat során alkalmazott számításos módszertől függően –, igyekszünk a legmegfelelőbb irányba terelni az igénylés menetét, például, ha a használni kívánt szoftver speciális architektúrát igényel, vagy képes effektíven használni gyorsítótechnológiákat.

A projektigényléshez és –elbíráláshoz, valamint az egyéb adminisztratív funkciók ellátásához a HPC portál biztosít felületet. Az új igénylések beérkezése után, többlépcsős folyamatban hagyjuk jóvá a projekteket, alkalmasint revíziót is kérünk az igénylés minőségétől függően. Itt történik a gépidőigénylések leadása is, amik a hibajegykezelő rendszerbe kerülnek, ott elbíráljuk azokat és visszajelzünk a felhasználóknak az eredményről.

Potenciális partnerek: mindazok, akik használni kívánják a KIFÜ HPC-szolgáltatását és rendelkeznek jogosultsággal.

A szolgáltatáshoz szükséges kompetenciák: általános KIFÜ, valamint HPC KK ügykezelési, illetve alapszintű HPC és informatikai ismeretek.

2. szint – Technikai támogatás

Támogató tevékenységünk központi eleme a használat közben jelentkező, a jellemzően nagy gyakorisággal előforduló, technikai jellegű megkeresések kezelése.

A belépési nehézségek, a titkosított kulcs generálása és jogosultságainak beállítása, a nem megfelelő kulcspár vagy login pont használata egyaránt lehet hibaforrás. Az effektív használat során előfordulhatnak futtatási problémák is, ezek okai már különbözőek lehetnek. A nem megfelelő futtatási paraméterek megadása, a rosszul telepített szoftver, vagy a nem megfelelően kiválasztott modulkörnyezet, továbbá a hibás írási, olvasási útvonalak és a jogosultsági, hozzáférési problémák mind lehetséges tényezők. A rosszul megbecsült vagy egyáltalán nem igényelt gépidő szintén lehet hibaforrás. Az OTRS hibajegykezelő rendszerbe beérkezett megkereséseket – a felhasználó kooperativitásától függően – magas prioritással és rövid várakozási idővel kezeljük.

A szuperszámítógépek hatékony használatának alapfeltétele a megfelelően telepített tudományos szoftverek megléte. A Kompetencia Központ munkatársai külön megkeresés nélkül is naprakészen tartják a leggyakrabban használt, nyílt forráskódú tudományos szoftverek listáját és támogatják használatukat a modulkörnyezet, futtatási leírások és beküldő minta szkript biztosításával valamint igyekeznek megkönnyíteni azok használatát a felhasználók számára.

Potenciális partnerek: Minden pozitív elbírálást kapott igénylő, aki meg kívánja kezdeni a tényleges munkát a KIFÜ HPC-infrastruktúráján.

A szolgáltatáshoz szükséges kompetenciák: általános és KIFÜ-specifikus AAI ismeretek, a HPC-infrastruktúra és -szolgáltatások felhasználói szintű ismerete.

3. szint – Standard felhasználói támogatás

Az egyik leginkább igénybe vett szolgáltatás az aktív felhasználók napi szintű támogatása. Ez a szint már szervesen integrálódik a szuperszámítógéppel végzett mindennapi munkába, tulajdonképpen kiterjeszti a második, támogatói szintet. Itt a már projekttel és belépéssel rendelkező felhasználók munkájának segítése, az esetleges hibák feltárása és elhárítása van fókuszban.

A szuperszámítógépen végzett munka során a tudományterülettől, a felhasználó igényeitől és rutinjától függően merülnek fel támogatói feladatok. Ezek közé tartozik a SLURM erőforrás-elosztó és feladatütemező rendszerhez használt beküldőscriptek javítása és módosítása, illetve tanácsadás az optimális erőforrás-használat érdekében. Az új vagy magasabb verziószámú szoftverek telepítésében, fordításában való segítségnyújtás is ugyanígy ide tartozik, mint a telepített szoftverekkel kapcsolatban felmerülő esetleges futtatási problémák feltárása és elhárítása, illetve az erőforrás- és szoftverhasználattal kapcsolatos kérdések megválaszolása. Itt zajlik a helytelen erőforrás-használatra való rámutatás, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás is.

A HPC-portál hibabejelentő felülete kiemelt fontossággal bír, de rendelkezésre állnak más kommunikációs csatornák is; e-mail, telefon, OTRS hibajegy.

Potenciális partnerek: A szuperszámítógépeken aktívan dolgozó felhasználók, akik munkájuk során kisebb-nagyobb szakmai problémákba ütköznek.

A szolgáltatáshoz szükséges kompetenciák: Magas szintű HPC-üzemeltetői ismeretek, esetenként az IT határterületeinek ismerete, a KIFÜ HPC-infrastruktúrájának és szoftverkörnyezeteinek részletekbe menő ismerete.

4. szint – Konzultációs szolgáltatás

A konzultációs szolgáltatás keretében a KIFÜ a HPC-t érintő, legváltozatosabb kérdésekben nyújt segítséget. Ennek része a közreműködés a potenciális felhasználók projektjeinek megtervezésében, a megfelelő HPC-megoldás(ok) kiválasztásában, az erőforrásigények tervezésében, a nemzeti vagy nemzetközi HPC-erőforrásokhoz való hozzáférés elősegítésében. Az erőforrás-pályázatok elkészítésében, hazai, vagy nemzetközi partner(ek) felkutatásában, a hiányzó kompetenciák azonosításában és pótlásában (akár technológiatranszfer vagy speciális képzések szervezése) is lehet ránk számítani. Igény szerint segítünk a nemzetközi K+F pályázatokon való részvételben a szakmai (HPC) tartalom kidolgozásával.

A szolgáltatás alapvető célja, hogy komplex támogatást nyújtson a HPC alkalmazásához olyan területeken és olyan szereplőknél is, ahol ez még nem történt meg, illetve, hogy minél nagyobb számban és eredményességgel kapcsolódjanak be hazai szereplők is a HPC-technológiával kapcsolatos tudományos és innovatív tevékenységbe.

Potenciális partnerek: piaci és akadémiai felhasználók, a legkülönfélébb alkalmazási területek képviselői, HPC-technológia fejlesztése iránt érdeklődő IT-vállalkozások.

A szolgáltatáshoz szükséges kompetenciák: Kiemelten magas szintű szaktudás, különféle alkalmazási területek ismerete, a HPC-ökoszisztéma működésének alapos ismerete, nemzetközi kapcsolatrendszer.

5. szint – Alkalmazásfejlesztési és implementációs szolgáltatás

Ez a szolgáltatás csak kifejezetten speciális és körültekintően megindokolt igény esetén érhető el, a gyakorlatban pedig az érintett felhasználóval való hosszú (hónapokig, évekig tartó), folyamatos és szoros együttműködést jelenti. A felhasználó akár „testre szabott”, a kijelölt céloknak megfelelő HPC-megoldást (szoftver, algoritmus) fejlesztését, vagy a fejlesztésben való részvételt is kérheti.

Mindez felöleli teljesen új alkalmazások, algoritmusok kifejlesztését és implementálását, meglévő alkalmazások, algoritmusok módosítását, továbbfejlesztését, optimalizálását, portolását, teljesítményhangolását.

Ezen a területen a KIFÜ erősen épít külső szakértőkre, az egyetemekkel való szakmai együttműködésekre, és egyedi megfontolások alapján, korlátozott számban, a rendelkezésre álló kompetenciák és szabad erőforrások függvényében vállalja a feladatokat. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy Magyarország is felkerüljön az érdemi HPC-technológia fejlesztést folytató országok listájára, mivel az összes jelentős nemzeti HPC-központ biztosít hasonló szolgáltatást.

Potenciális partnerek: Olyan akadémiai és piaci szereplők, akik innovációs potenciállal és ambíciókkal rendelkeznek, tehát újszerű módon vagy újszerű feladatokra kívánják használni a szuperszámítógépet.

A szolgáltatáshoz szükséges kompetenciák: Kiemelkedően magas szintű, speciális IT-fejlesztői és HPC-tudás, HPC-fejlesztői gyakorlat.