A HPC Kompetencia Központ kapcsolatot tart a nemzetközi szakmai partnerekkel, valamint képviseli a magyarországi HPC infrastruktúrát és közösséget a nemzetközi szakmai fórumokon. A HPC KK több nemzetközi kezdeményezés és projekt aktív résztvevője.

A magyarországi HPC EDIH (azaz a nagy teljesítményű számítástechnikát népszerűsítő Digitális Innovációs Központ) 2023. áprilisában jött létre annak érdekében, hogy hozzájáruljon a vállalkozások digitális érettségének és ezáltal az európai (magyar) digitális gazdaság versenyképességének javításához. Célja, hogy felhívja a figyelmet a nagy teljesítményű (HPC) számítástechnika előnyeire, valamint annak használatára összpontosítsa tevékenységét a kkv-k, egyetemek, közintézmények és egyéb szervek javára.

A projektben a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) mint konzorciumvezető van jelen két további konzorciumi taggal: a Bay Zoltán Nonprofit (BZN) Kft.-vel (BZN) és a KTI - Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.-vel.

A konzorciumvezető és a tagok feladata kettős. Egyrészt HPC-szolgáltatást nyújtanak a kis- és középvállalkozások, illetve a közszféra szervezetei számára, másrészt képzéssel, mentorálással és tanácsadással segítik a partnereket a szuperszámítógép hatékony használatában.

Bővebb információ a konzorcium tagjairól:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Bay Zoltán Nonprofit Kft.
KTI - Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.

 

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) az Európai Unió támogatásával létrehozott közös európai szuperszámítógépes infrastruktúra és együttműködés. A PRACE legfőbb célja, hogy olyan világszínvonalú infrastruktúrát biztosítson ingyenesen az európai kutatás, fejlesztés és innováció számára, amely szavatolja Európa versenyképességét a világ más fejlett régióival szemben. A PRACE projekt céljául tűzte ki a szolgáltatásainak továbbfejlesztését, hatékonyságának javítását, a felhasználói támogatás színvonalának emelését, az európai szuperszámítógép központok együttműködésének fokozását.

A KIFÜ PRACE projektben való részvétele kulcsfontosságú, mivel ennek keretében juthatunk hozzá az ezen a téren élenjáró európai technológiákhoz, és vehetünk részt a szakmai együttműködésekben, melyek alapvetően szükségesek a hazai HPC szolgáltatások színvonalának fenntartásához és javításához.

A munkacsomagokban a KIFÜ szerepe a szuperszámítástechnikai kultúra és ismeretek, valamint a projekt eredményeinek terjesztése, a PRACE rendezvények szervezési feladataiban való közreműködés és a HPC szolgáltatások harmonizációja és integrációja. Ezek között szerepelnek az alábbiak:

  • Események és megjelenések tervezése, valamint személyes részvétel ezen eseményeken
  • Webes megjelenítési felületek továbbfejlesztése
  • PRACE Szolgáltatások felügyelete
  • Tréning, eseményrögzítő és dokumentum repozitórium portálok fejlesztése és üzemeltetése
  • A KIFÜ HPC integrációja a PRACE nemzetközi HPC infrastruktúrájába
  • HPC felhasználók segítése alkalmazásaik optimalizációjával

Bővebb információ: https://www.prace-ri.eu/

 

Flyer_General_EuroCC_Hun

Az Európai Unió Horizont 2020 (H2020) égisze alatt az EuroCC projekt keretében a részt vevő országok feladata az, hogy saját országukban egy nemzeti HPC kompetencia központot hozzanak létre. Ezek nemzeti szinten koordinálják a HPC-vel kapcsolatos összes tevékenységet és kapcsolattartó pontként szolgálnak az ipar, a tudomány, a (leendő) HPC-szakértők és a nagyközönség számára egyaránt. Az EuroCC projekt egyik felét a H2020 program (EuroHPC Közös Vállalkozás) másik felét a partnerországok finanszírozzák. Az EuroCC-nek 33 tagja van, tevékenységeit a Stuttgarti székhelyű (HLRS) koordinálja.

A KIFÜ-n belül létrehozott központ feladata a HPC infrastruktúra népszerűsítése és megismertetése a potenciális akadémiai és ipari felhasználókkal, illetve e technológiai kultúra elterjesztése. A központ biztosítja Magyarországon a szuperszámítástechnikai szolgáltatást a hazai kutatók és gazdasági szereplők számára. Szakértők bírálják el a felhasználói igényeket és gazdálkodnak a nemzeti HPC-infrastruktúra erőforrásaival. Ezek mellett a központ biztosítja a magas szintű felhasználói támogatást, s tartja a kapcsolatot a hazai felhasználókkal és a nemzetközi szakmai partnerekkel, valamint képviseli a magyarországi HPC infrastruktúrát és közösséget az nemzetközi szakmai fórumokon.

 

Az EuroHPC Közös Vállalkozás keretében, az EU és Olaszország közös finanszírozásában Bolognában épül meg a világ egyik legerősebb szuperszámítógépe, a 250 petaflops teljesítményű Leonardo. A Leonardo egyike az Európában megvalósuló 3 pre-exa teljesítményű szuperszámítógépnek (a másik kettő a Lumi Finnországban és a Mare Nostrum 5 Spanyolországban). A Leonardo projektet az EU részéről az EuroHPC JU, Olaszország részéről pedig az Oktatási és Kutatási Minisztérium finanszírozza, 50-50%-ban. A projektet az olasz nemzeti szuperszámítógép központ, a CINECA valósítja meg. A projektben szakértelmet biztosít továbbá Ausztria, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország is, hivatalos konzorciumi tagként. Magyarországot a KIFÜ képviseli a projektben. A létrejövő szuperszámítógépes kapacitás ilyen módon elérhetővé fog válni a magyar felhasználók számára is.

Bővebb információ: https://www.cineca.it/en/our-activities/data-center/hpc-infrastructure/leonardo

 

Az EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking), azaz az EuroHPC Közös Vállalkozás egy nemzetközi szervezet, amelyet 2018-ban hoztak luxemburgi székhellyel. Az EuroHPC Közös Vállalkozás 2020 szeptembere óta önálló entitásként működik, saját költségvetéssel rendelkezik, munkáját ügyvezető igazgató irányítja.

Az országok versenyképességét döntően befolyásolja az innovatív technológiák megléte, így a HPC infrastruktúra is. Ezt felismerve az EU már 2012-ben kinyilvánította a HPC stratégiai fontosságát Európa versenyképessége és gazdasági fejlődése szempontjából. Az egyes tagországok önálló erőfeszítései ugyanis kevésnek bizonyultak az USA-val, Kínával, Japánnal összehasonlítva. 2017-ben az EU egy új stratégiai kezdeményezést fogalmazott meg a 2018-2026 időszakra vonatkozóan, EuroHPC néven, melynek célja hogy a tagországok tapasztalataira és az elmúlt évek sikeres HPC projektjeire és együttműködéseire (PRACE) építve egy olyan új, közös, európai, nagyszabású programot valósítson meg, amely biztosítja, hogy az EU országai a globális versenyképesség szempontjából behozzák hátrányukat a K+F és innováció területén, és az európai tudományos és gazdasági élet szereplői legalább ugyanolyan jó feltételekkel rendelkezzenek a HPC-hez való hozzáférés terén, mint amerikai vagy kínai versenytársaik. A cél, hogy 2020-ig két pre-exascale nagyságrendű szuperszámítógép felépítése (és üzemeltetése) valósuljon meg, amit 2020 után két exascale nagyságrendű gép követ. A kivitelezés során a lehető legnagyobb mértékben európai technológiát kívánnak alkalmazni. A program (2019-től 2026-ig terjedő) teljes költségvetése 1,2 milliárd EUR, melynek a finanszírozása három forrásból valósul meg. Az EU 486 millió EUR közvetlen támogatást biztosít, amit a résztvevő országok hasonló összeggel egészítenek ki, a fennmaradó összeget pedig az ipari résztvevők adják.

Ez az infrastruktúra nem váltja ki a nemzeti szuperszámítógépeket, hanem kiegészíti azokat a távoli hozzáférés útján is elérhető legfelső teljesítménykategóriával. A program megvalósítására az EU egy ún. Joint Undertaking (JU) szervezetet hoz létre, amelyhez a programban részt venni kívánó tagállamok csatlakozhatnak. A kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott, a képviseletre a KIFÜ-t kérték fel. Az EuroHPC égisze alatt az alábbi pre-exa szuperszámítógépek kerültek beszerzésre:

A harmadik pre-exa szuperszámítógép beszerzése még folyamatban van. A szupergép a Barcelona Supercomputing Centrebe fog kerülni. A petascale nagyságrendű szuperszámítógépek pedig az alábbiak:

Az EuroHPC feladata az innovatív európai HPC ökoszisztéma fejlesztése és fenntartása, a technológiai gyártói szegmens ösztönzése (az alacsony fogyasztású processzoroktól a szoftverekig és a middleware-ig, valamint azok integrációja a szuperszámítógépes rendszerekbe), illetve a HPC erőforrások elérhetővé tétele számos felhasználási területen, nagyszámú köz- és magánfelhasználó számára, ideértve a kis- és középvállalkozásokat is.

Kutatási és innovációs menetrendjén keresztül az EuroHPC JU megerősíti a HPC technológiákkal kapcsolatos európai tudásbázist és áthidalja a digitális készségek hiányát a nemzeti HPC kompetenciaközpontok hálózatának létrehozásával (lásd EuroCC). Ezek a kompetencia központok országos szinten lépnek fel, hogy megkönnyítsék az európai HPC lehetőségekhez való hozzáférést a különböző ipari szektorokban, és személyre szabott megoldásokat kínáljanak a felhasználók széles körének. Bővebb információt az EuroHPC weboldalán talál.

 

A 2012-ben alakult ETP4HPC -European Technology Platform (ETP) for High-Performance Computing (HPC)- egy nonprofit szervezet, amelyet az ipari irányít. A szervezet tagjai között találkozhatunk ipari nagyvállalatokkal, kis kkv-kkel, kutatóközpontokkal a HPC gyártóktól a HPC felhasználókig. Küldetésük az európai kutatás és innováció előmozdítása a HPC felhasználás területén, hogy az európai tudomány, az ipar és a polgárok részesülhessenek a HPC gazdasági és társadalmi előnyeiből. Az ETP4HPC egy SRA (Strategic Research Agenda) -ban, azaz stratégiai kutatási menetrendben foglalja össze a javaslataikat a kutatási prioritások és programtartalmak kapcsán. Ezt az SRA-t használja az EuroHPC Közös Vállalkozás (JU) a HPC technológiai munkaprogramok tartalmának meghatározására.

Az ETP4HPC tagja a EuroHPC JU-nak, és számos képviselőt delegál a RIAG (Research and Innovation Advisory Group) -ba, a kutatási és innovációs tanácsadó munkacsoportba.

Az ETP4HPC nyitott az új tagok bevonására, akik szívesen megosztanák jövőképüket és céljaikat a szervezettel. A csatlakozásról bővebb információt itt talál.

 

Az FF4EuroHPC egy olyan európai kezdeményezés, amely megkönnyíti a kkv-k hozzáférését az összes szuperszámítástechnikához kapcsolódó technológiához, és ezáltal növeli az európai ipar innovációs képességét. Legyen szó nagy felbontású szimulációkról, nagyméretű adatelemzésekről, vagy mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások beépítéséről a kkv-k munkafolyamataiba, az FF4EuroHPC összekapcsolja az üzleti felhasználókat a csúcstechnológiával.

Az FF4EuroHPC egy három évig tartó projekt, amely 2020 szeptember elején kezdődött. A projektet az Európai Bizottság finanszírozza a H2020 keretprogramja keretében, összesen 9,9 millió EUR költségvetéssel. A projektet az Universitaet Stuttgart (USTUTT, DE) koordinálja, és további 5 partnerből áll: Scapos AG (DE), Teratec (FR), CINECA (IT), CESGA (ES) és Arctur (SI).

A projekt keretében az európai kkv-k egyedülálló termékeket, innovatív üzleti lehetőségeket fejleszthetnek, és versenyképesebbé válhatnak az európai csúcskategóriás HPC szolgáltatások használatával. A projekt során két nyílt felhívás keretében kívánják bevonni az innovatív kkv-kat, megcélozva a legígéretesebb pilotokat. A projektjavaslatok a különböző piaci területeken működő európai kkv-k üzleti kihívásaira irányulnak. A nyílt felhívás szabványainak megfelelő pilotokat felhőalapú HPC rendszeren hajtják végre, két részletben csoportosítva. A pilot egy a végfelhasználó számára releváns esettanulmány, amely bemutatja a felhőalapú HPC használatát és az előnyöket, amelyeket a különböző szereplők számára nyújt a végfelhasználótól a HPC infrastruktúra szolgáltatóig. A pilot során a kkv-k üzleti problémáira kell megoldást találni a HPC és az olyan kiegészítő technológiák bevonásával, mint például a HPDA (High Performance Data Anyalitics) és az MI. Amikor egy pilot sikeresen lezárul, a keletkezett esettanulmányt megosztják a közösséggel. Amennyiben érdekli ez a lehetőség, itt bővebb információkat talál róla!

 

A „Superheroes 4 Science” projekt célja, hogy megismertesse a fiatal generációkkal a nagy teljesítményű számítástechnikát (HPC- High-performance computing), a modern technológiának azt a kritikus területét, amely szuperszámítógépeket használ komplex problémák megoldására és számításigényes feladatok elvégzésére. A projekt célja, hogy különböző interaktív oktatási anyagokat hozzon létre a HPC-ről és a hozzá kapcsolódó két feltörekvő területről: a mesterséges intelligenciáról és a kvantumszámítástechnikáról.

https://superheroes4science.eu