A HPC Kompetencia Központ kapcsolatot tart a nemzetközi szakmai partnerekkel, valamint képviseli a magyarországi HPC infrastruktúrát és közösséget a nemzetközi szakmai fórumokon. A HPC KK több nemzetközi kezdeményezés és projektben aktív résztvevője.

 

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) az Európai Unió támogatásával létrehozott közös európai szuperszámítógépes infrastruktúra és együttműködés. A PRACE legfőbb célja, hogy olyan világszínvonalú infrastruktúrát biztosítson ingyenesen az európai kutatás, fejlesztés és innováció számára, amely szavatolja Európa versenyképességét a világ más fejlett régióival szemben. A PRACE projekt céljául tűzte ki a szolgáltatásainak továbbfejlesztését, hatékonyságának javítását, a felhasználói támogatás színvonalának emelését, az európai szuperszámítógép központok együttműködésének fokozását.

A KIFÜ PRACE projektben való részvétele kulcsfontosságú, mivel ennek keretében juthatunk hozzá az ezen a téren élenjáró európai technológiákhoz, és vehetünk részt a szakmai együttműködésekben, melyek alapvetően szükségesek a hazai HPC szolgáltatások színvonalának fenntartásához és javításához.

A munkacsomagokban a KIFÜ szerepe a szuperszámítástechnikai kultúra és ismeretek, valamint a projekt eredményeinek terjesztése, a PRACE rendezvények szervezési feladataiban való közreműködés és a HPC szolgáltatások harmonizációja és integrációja. Ezek között szerepelnek az alábbiak:

  • Események és megjelenések tervezése, valamint személyes részvétel ezen eseményeken
  • Webes megjelenítési felületek továbbfejlesztése
  • PRACE Szolgáltatások felügyelete
  • Tréning, eseményrögzítő és dokumentum repozitórium portálok fejlesztése és üzemeltetése
  • A KIFÜ HPC integrációja a PRACE nemzetközi HPC infrastruktúrájába
  • HPC felhasználók segítése alkalmazásaik optimalizációjával

Bővebb információ: https://www.prace-ri.eu/

 

Az Európai Unió Horizont 2020 (H2020) égisze alatt az EuroCC projekt keretében a részt vevő országok feladata az, hogy saját országukban egy nemzeti HPC kompetencia központot hozzanak létre. Ezek nemzeti szinten koordinálják a HPC-vel kapcsolatos összes tevékenységet és kapcsolattartó pontként szolgálnak az ipar, a tudomány, a (leendő) HPC-szakértők és a nagyközönség számára egyaránt. Az EuroCC projekt egyik felét a H2020 program (EuroHPC Közös Vállalkozás) másik felét a partnerországok finanszírozzák. Az EuroCC-nek 33 tagja van, tevékenységeit a Stuttgarti székhelyű (HLRS) koordinálja.

A KIFÜ-n belül létrehozott központ feladata a HPC infrastruktúra népszerűsítése és megismertetése a potenciális akadémiai és ipari felhasználókkal, illetve e technológiai kultúra elterjesztése. A központ biztosítja Magyarországon a szuperszámítástechnikai szolgáltatást a hazai kutatók és gazdasági szereplők számára. Szakértők bírálják el a felhasználói igényeket és gazdálkodnak a nemzeti HPC-infrastruktúra erőforrásaival. Ezek mellett a központ biztosítja a magas szintű felhasználói támogatást, s tartja a kapcsolatot a hazai felhasználókkal és a nemzetközi szakmai partnerekkel, valamint képviseli a magyarországi HPC infrastruktúrát és közösséget az nemzetközi szakmai fórumokon.

Bővebb információ: https://www.eurocc-project.eu/

 

Az EuroHPC program keretében, az EU és Olaszország közös finanszírozásában Bolognában épül meg 2021-re a világ egyik legerősebb szuperszámítógépe, a 200 Pflops teljesítményű Leonardo. A Leonardo egyike lesz az Európában megvalósuló 3 pre-exa teljesítményű szuperszámítógépnek (a másik kettő a Lumi Finnországban és a Mare Nostrum 5 Spanyolországban).

A Leonardo projektet az EU részéről az EuroHPC JU, Olaszország részéről pedig az Oktatási és Kutatási Minisztérium finanszírozza, 50-50%-ban. A projektet az olasz nemzeti szuperszámítógép központ, a CINECA valósítja meg. A projektben szakértelmet biztosít továbbá Ausztria, Szlovénia, Szlovákia és Magyarország is, hivatalos konzorciumi tagként. Magyarországot a KIFÜ képviseli a projektben. A létrejövő szuperszámítógépes kapacitás ilyen módon elérhetővé fog válni a magyar felhasználók számára is.

Bővebb információ: https://www.cineca.it/en/our-activities/data-center/hpc-infrastructure/leonardo