Felhívás HPC Ösztöndíj pályázat benyújtására


A 2022-es jelentkezés a HPC ösztöndíjra lezárult.

Pályázat célja:

A program célja a kiemelkedő tudományos eredményeket is felmutató doktorandusz hallgatók szuperszámítógéppel kapcsolatos kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, illetve egyéb tudományos tevékenységük ösztönzése.

Cél a kutatómunka támogatása, a program révén a tudományos munkát végzők számának növelése, a szuperszámítógépről vagy a szuperszámítógép használatával végzett kutatások számának emelése.

Alapadatok:

Meghirdetés dátuma: 2022. január 17.
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. február 17.

Pályázók köre: államilag támogatott vagy költségtérítéses hallgatók, akik felvételt nyertek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény doktori iskola doktori képzésére, felsőoktatási hallgató vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkeznek a 2021/2022. tanévre.

Nyertes pályaművek max. száma: 4 db
Ösztöndíj futamideje: 5 hónap
Ösztöndíj összege: Az első 4 hónapra bruttó 570.000- Ft/hó/fő, utolsó hónapra bruttó 1.140.000 Ft
Ösztöndíjtámogatás időszaka: 2022. április 1. – 2022. augusztus 19.

Ösztöndíjtámogatás elszámolása: havi beszámoló benyújtása az ösztöndíj havi kifizetésének feltétele, továbbá az ösztöndíjas időszak végén záró szakmai beszámolót kell benyújtani.

Letölthető pályázati dokumentumok:

- Pályázati kiírás
- Pályázati adatlap
- Kutatási munkaterv
- Megbízási szerződéstervezet
(benyújtása az alábbi elektronikus pályázói felületen lehet)

A pályázatot az alábbi linkre kattintva lehet benyújtani:

HPC ösztöndíj pályázói felület

Kapcsolat:

Bővebb információ a hpc@kifu.gov.hu e-mail címen kérhető.