Lezajlott az első HPC Workshop


„A HPC legyen egy termék, és tudja mindenki, mikor van rá szükség” – beszámoló az első HPC workshopról

A KIFÜ HPC Kompetencia Központ szervezésében november 8-án került megrendezésre az első HPC workshop, a budapesti EDU&FUN Digitális Élményközpontban. A 26 résztvevő – a KIFÜ HPC-szakértői, leendő és aktív felhasználók, piaci szereplők – által levont egyik legfontosabb tanulság az volt, hogy nagyon nagy szükség van a rendszeres eszmecserére.

Az elsőként felvetett téma a mérnöki problémák definiálása volt, azaz a szuperszámítógépek felhasználása az ipari innováció területén. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy már a rendelkezésre álló kapacitások is hatalmas lehetőséget jelentenek, viszont lényegesen nagyobb ismertségre van szükség ahhoz, hogy versenypiaci igények és felhasználók is jelentkezzenek. A HPC-felhasználók körének bővítése kapcsán elhangzott, hogy az igazi erőforrásigény a humánerőforrás területén érzékelhető, megelőzve a számítási és memóriakapacitások fejlesztését.

Felmerült a felsőoktatás megkerülhetetlen szerepe a HPC-ismeretek terjesztésében, hiszen gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy kizárólag így sokszorozható meg a felhasználók és a megoldandó feladatok száma, megteremtve az aktív közösséget és egyúttal a HPC-kultúrát. Minden nézőpontból megvilágításba került a gyakorlati felhasználás; a tudományos kutatásoknál bevált, a KIFÜ által kidolgozott keretrendszer fejlesztése, a hozzáférhetőség egyszerűsítése éppúgy szóba került, mint a szuperszámítógép és a kapcsolódó szolgáltatások profitábilis megoldást jelentő termékként való bemutatása a piaci szereplők számára. Az adatbiztonsági garanciákkal kapcsolatos kérdések rávilágítottak arra, hogy a piaci szereplők számára ez előfeltétele a felhasználásnak, tehát sokkal jobban ki kell hangsúlyozni azok meglétét.

A HPC-vel kapcsolatos leggyakoribb megkeresések bemutatása során ismét elhangzott, hogy a felhasználóknak nyújtott támogatás még az akadémiai szektor tapasztalt képviselői számára is nagy segítség, a piaci szereplők esetében pedig már versenyelőnyként jelentkezik.

A jövő felvázolásához a Komondor, a leendő új szuperszámítógép bemutatása teremtette meg a várakozásteljes hangulatot. Az 5 petaflops teljesítményű gép – körülbelül – a TOP500 világranglista (ami 64 bites petaflops-ot mér, nem a jobban kommunikálható 16 bitest) 60. helyén fog debütálni, ami a rendkívül erős nemzetközi mezőnyben is kimagasló érték. Ennek kapcsán mutattak rá többen a szuperszámítógépen futtatható szoftverek megvásárlásával, használatával kapcsolatos kérdésekre, amik minden meglévő és potenciális felhasználót erősen foglalkoztatnak. Végül a jövő szuperszámítógépét definiálták a megjelentek, ami felhasználóbarát, teljeskörűen támogatott, szélesebb kör által, kisebb és nagyobb feladatokra – egyetemi demonstrációtól a tudományos kutatásig, technológiai fejlesztésig – egyaránt használható, világszínvonalú hardver és szolgáltatás.